Informácie

Organizačný výbor

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
Eva Kobelová

Sekretariát konferencie:

Eva Kobelová
e-mail: kobelova@pe.unb.sk
Tel.: +421/2/68673679,  Fax: +421/2/68673680
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava
Antolská 11, 851 07 Bratislava

Organizačný sekretariát

Progress CA s.r.o., Ivana Čižmárová, Krivá 18, 040 01 Košice, SK
mobil: +421 905 674 562
e-mail: ivana.cizmarova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Kongresový poplatok

PRIAMO NA ÚČET SGPS.
NUTNÁ REGISTRÁCIA VOPRED NA www.gynendo2022.sk

Členovia SGPS a ČGPS

Nečlenovia SGPS a ČGPS

50,- EUR
70,- EUR

Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na prednáškach, kongresové materiály.

Bankové spojenie pre úhradu kongresového poplatku:

Názov účtu: SGPS
Variabilný symbol: dátum konania konferencie (14102022)
Adresa banky: Tatra banka a.s., Bratislava
IBAN: SK48 1100 0000 0026 6345 5128
SWIFT: TATRSKBX
Účel platby: Žena a hormóny 2022+meno a priezvisko, nie meno ambulancie. (Príklad: Žena a hormóny 2022, Ján Slezák).

  • prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku
  • registračné poplatky sú nevratné

Ubytovanie

Ubytovanie z 14.10 – 15. 10. 2022


Jednolôžková izba

Dvojlôžková izba

Hotel Patria****
od 116,- EUR
od 132,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane DPH a raňajok.

Mestský poplatok vo výške 1,50 € osoba / noc nie je v cene zahrnutý.
Ubytovanie je možné si objednať len online, prostredníctvom prihláškového formulára cez www.gynendo2022.sk

Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie.
Akékoľvek zmeny v ubytovaní po 14.9.2022 podliehajú storno poplatkom.

Aktívna, pasívna účasť

Prihlásiť sa možno online na web stránke kongresu www.gynendo2022.sk

Abstrakty

Abstrakty posielajte najneskôr do 26.9.2022 na e-mailovú adresu kobelova@pe.unb.sk

Spoločenský program

14.10.2022 – spoločné posedenie cena 40,- EUR

Odborní garanti konferencie

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Hlavná téma konferencie

Osteoporóza, menštruačný cyklus

Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
president Slovenskej gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP      
president Slovenskej endokrinologickej spoločnosti
president Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
        
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.                                                             
predseda Sekcie gynekologickej endokrinológie a klimaktéria SGPS
prezident Slovenskej spoločnosti pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu

Kredity

Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME s pridelením kreditov

Dôležité www stránky

www.gynendo2018.sk
www.sgps.sk
www.ssema.sk
www.progress.eu.sk